DARI MEDIA

Wanita Inspiratif dalam Kitab Suci

24-05-2018 10:15

Bangsa Indonesia sekurang-kurangnya mempunyai dua peringatan terkait dengan wanita, yaitu Hari Kartini dan hari Ibu. Dalam Gereja Katolik juga ada berbagai peringatan terkait dengan sosok wanita. Demikian pula dalam Kitab Suci atau Alkitab. Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru memuat banyak kesaksian akan peran aktif wanita dalam sejarah keselamatan.


Terima kasih kepada Majalah Salam Damai dan Romo Yohanes Gunawan, Pr atas pemuatan resensi Wanita Inspiratif dalam Kitab Suci dari buku Wanita-Wanita Mulia dalam Alkitab. Dimuat Mei 2018 Edisi 103, Vol.10.